Algemeen
9 mei 2019

Hoe behouden we zorgverleners binnen de zorg?

‘De zorg heeft geen instroomprobleem, maar een zorgwekkend uitstroomprobleem.’ Dat zegt Sonja Kersten, directeur van V&VN in de Nationale Zorggids. Goed werkgeverschap en personeelsbehoud ziet zij als de oplossing. ‘De regie en verantwoordelijkheid moeten we terugleggen bij de zorgprofessional’, vertelt Kersten verder.

De voorspelling is dat we in 2022 een tekort hebben van 125.000 zorgprofessionals, meldt de Nationale Zorggids. Maar er is hoop volgens Kersten. Met de lancering van de overheidscampagne ‘Ik zorg’ lijkt ook de overheid te zien dat de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg zorgwekkend zijn. Maar het krijgen van nieuwe mensen is niet het probleem. Het échte probleem zit in de grote uitstroom.

Uitstroom

Ruim 1 op de 3 medewerkers neemt binnen 2 jaar alweer ontslag, blijkt uit onderzoek. Bijna de helft daarvan is jonger dan 36 jaar. Redenen daarvoor zijn complex. Het heeft vooral te maken met hoge werkdruk, onprettige werksfeer, verlies van professionele trots en te weinig aandacht voor zelfstandig werken, flexibiliteit en professionele ontwikkeling. In combinatie met een gebrek aan begeleiding, veel administratie en een matig salaris koos in 2017 8 procent van de werknemers om de sector Zorg & Welzijn helemaal vaarwel te zeggen.

Leuk werk

Over het algemeen waren de mensen die de zorg verlieten best tevreden over het werken in de zorg. Ze vonden het werk inhoudelijk leuk, waren blij met de waardering van de collega’s en tevreden over de uren en de afstemming daarvan op de thuissituatie. Maar de hoge werkdruk, niet betrokken worden bij beslissingen, de beperkte tijd die ze voor de cliënten hadden en de matige zorg die de cliënten ontvangen, telden zwaarder. Deze problemen speelden vooral bij verzorgenden.


‘Bied méér ruimte en vrijheid om datgene te doen waarvoor mensen kiezen voor dit vak: mensgerichte professionele zorg verlenen.’

Hoe moet je personeel behouden?

Ongeveer de helft van de mensen die de gezondheidszorg hebben verlaten, vond dat de werkgever meer had kunnen doen om ze te behouden. Als tips gaven medewerkers aan dat leidinggevenden en management beter moeten luisteren naar het personeel en beter moeten communiceren. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor het personeel en de persoonlijke omstandigheden. Daarnaast ervoeren deze mensen een gebrek aan perspectief en zien ze ruimte voor verbetering van het zorgbeleid.

Onderzoek

Om de precieze redenen te achterhalen van de grote uitstroom zijn 220 zorgorganisaties een onderzoek gestart. Zij vragen iedere medewerker die vertrekt naar de exacte redenen van vertrek. In de hoop eerlijke en onderliggende redenen boven tafel te krijgen, zodat er effectieve veranderingen kunnen plaatsvinden.

Minder regels, meer regie

‘Zorgprofessionals moeten hun autonomie terugkrijgen’, zegt Kersten dan ook. ‘Minder regels op de werkvloer, minder bureaucreatie en hiërarchie, minder lijstjes en formulieren, minder nadruk op inkoopkosten. Bied méér ruimte en vrijheid om datgene te doen waarvoor mensen kiezen voor dit vak: mensgerichte professionele zorg verlenen.’

Bronnen: Nationale Zorggids en Sigra